Οι μηχανισμοί θα γίνονται δεκτοί προς επισκευή μόνο και εφόσον γίνουν κατανοητοί και δεκτοί οι παρακάτω όροι και από τα δυο μέρη:

 • Ελάχιστος χρόνος παράδοσης: 1 εβδομάδα για συμβατικούς μηχανισμούς και απλές επισκευές / 3 εβδομάδες για τους ηλεκτρικούς. Σημειώσατε: στους χρόνους αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι παραλαβής των ανταλλακτικών και υλικών.
 • Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την παράδοση του μηχανισμού του σε συντομότερο χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο, τότε θα έχει την αντίστοιχη επιβάρυνση κατόπιν συννενοήσεως.
 • Ο εξοπλισμός που είναι για επισκευή θα συνοδεύεται απαραιτήτως από χαρτί με το πρόβλημα που παρουσιάζει.
 • Μηχανισμοί άγνωστης εταιρείας, με σοβαρές βλάβες, προχωρημένη διάβρωση και πολύ παλιοί, θα γίνονται δεκτοί κατά περίπτωση.
 • Το εργαστήριο δεν ευθύνεται για πιθανές ζημιές που προκύπτουν, κατά την επισκευή ενός μηχανισμού, λόγω παλαιότητας, εξωτερικής παρέμβασης από τον ιδιοκτήτη ή άλλο άτομο, ποιότητας κατασκευής υλικών κ.α.
 • Οι μηχανισμοί οι οποίοι έρχονται διαλυμένοι, χρεώνονται ολόκληρο το ποσό του καθαρισμού.
 • Η εκτίμηση ζημιών γίνεται αφού καθαριστούν όλα τα μέρη του μηχανισμού. Οι παραγγελίες των ανταλλακτικών γίνονται μετά την εκτίμηση και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα σε αυτά. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, μετά την ενημέρωσή του για το κόστος της επισκευής, δεν επιθυμεί πλέον την επισκευή του, επιβαρύνεται με το ελάχιστο ποσό που αντιστοιχεί στο 40% της γενικής τιμής όπως αναγράφεται στον τιμοκατάλογο.
 • Το εργαστήριο δεν ευθύνεται για έλλειψη ανταλλακτικών από την ελληνική αλλά και την ξένη αγορά.
 • Το εργαστήριο οφείλει να ενημερώνει για τις αλλαγές (κόστους, χρόνου, κ.α.) που μπορεί να προκύψουν κατά την επισκευή.
 • Το εργαστήριο καλύπτει με 6μηνη εγγύηση καλής λειτουργίας τους επισκευασμένους μηχανισμούς (βλ. όρους εγγύησης) .
Όροι Εγγύησης

Οι μηχανισμοί καλύπτονται με εξάμηνη εγγύηση καλής λειτουργίας η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο, το άνοιγμα, την επισκευή του και τα εργατικά.

Από την εγγύηση εξαιρούνται τα εξής:

 • Τα μεταφορικά του μηχανισμού από και προς το εργαστήριο
 • Τα ανταλλακτικά που μπορεί να χρειάζεται για την επισκευή του
 • Τα ρουλεμάν
 • Φθαρμένα μέρη που μπορεί να καταστράφηκαν κατά τη χρήση
 • Ό,τι ζημιά έχει προκληθεί από το χρήστη κατά την χρήση, την μεταφορά ή την αποθήκευση

Προσοχή: Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν ο χρήστης έχει παρέμβει στον μηχανισμό!