Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος «Κώδικα Καταναλωτική Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο». Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον ισχύοντα Κώδικα μπορείτε να βρείτε πατώντας Εδώ (gov.gr) ή Εδώ (ΦΕΚ 2017).